Glas-appliqué

GLAS-APPLIQUE

Hoe het werkt

Glas appliqueren is een relatief jonge en daardoor minder bekende vlakglas bewerking. Het is een techniek die na 1945 door kunstenaars veelal werd toegepast voor het realiseren van glaskunstwerken met een groot oppervlak. Bij appliqueren, dat letterlijk het aanbrengen van oplegwerk betekent, worden gekleurde stukken glas verlijmd op een blanke dragende ruit.

RESTAURATIE

Het restaureren van glas-appliqué vergt een gedegen vooronderzoek naar de toegepaste lijmsoort. Dat onderzoek richt zich met name op het oplossen of week maken van de lijm, zodat het glas kan worden losgemaakt van de drager. Enkel op deze wijze kan het glas worden hergebruikt en behoudt het kunstwerk zijn oorspronkelijke waarde. Gebroken of ontbrekend glas wordt opnieuw gesneden uit gelijksoortig glas, zoals mond-geblazen ‘echt-antiek’ glas.

REPLICA

Een andere methode om glas-appliqué te restaureren is het maken van een replica. Het bestaande kunstwerk wordt dan in zijn geheel vervangen. Een opdrachtgever kan hier uit kostenoverweging voor kiezen. Het maken van een replica is goedkoper dan het investeren in het onderzoek ter behoud van het glaskunstwerk, waarvoor uit specifiek culturele, esthetische of historische overwegingen wordt gekozen.

ERVARING

KunstRegie heeft zich inmiddels gespecialiseerd in het realiseren en restaureren van glas-appliqué. De ervaring die in de loop van de jaren is opgedaan resulteert in grote kennis van de beschikbare lijmen, die ieder afzonderlijk hun specifieke kwaliteiten hebben en zowel in binnen- als buitensituaties toegepast kunnen worden.

  • 2020

    Onderzoek

    Glas-appliqué, of beter gezegd de lijmen die voor het appliqueren gebruikt worden, staan voortdurend bloot aan zonlicht, temperatuurwisselingen en vocht. In samenwerking met Lisya Biçaçi, verbonden aan de Technische Universiteit Delft, onderzochten wij in 2007/2008 moderne en nieuwe lijmsoorten, op eigenschappen als hechting, rek, UV- en weerbestendigheid. Na het duurtesten van een aantal geselecteerde lijmen kwamen de siliconen producten als beste naar voren.

Heeft u nog vragen?

Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.