Sterrenhemel straalt weer in Augustinuskerk

KunstRegie B.V. maakt een bescheiden deel uit van de indrukwekkende restauratie van de Sint Augustinuskerk in de binnenstad van Utrecht. Onlangs onderging dit neo-classicistisch kerkgebouw uit 1840, onder leiding van De Heeren Bouwmeester, een restauratie aan het dak, de fundering en de buitengevel. In de huidige fase wordt de restauratie van het interieur gerealiseerd.

Het verouderd stucwerk van het houten tongewelf is aangepakt, evenals de door spatkrachten veroorzaakte scheuren in de muren van het kerkinterieur. KunstRegie nam de restauratie van de sterrenhemel voor haar rekening, een 40 panelen tellende glas-in-lood compositie boven het hoofdaltaar, én het Lam Gods aan de voorzijde hiervan.

Na demontage zijn de panelen van hun lood ontdaan. Het glas is gereinigd en breuken zijn vakkundig gelijmd. Bij het opnieuw verloden is zoveel mogelijk het originele glas behouden om de historische waarde te waarborgen. De panelen zijn aangebracht met verstevigingsroeden en aan de bovenzijde voorzien van een beschermende kunststof beglazing.

Vrijdag 4 maart is het terugplaatsen van de sterrenhemel en het Lam Gods voltooid. De Augustinuskerk zal na de restauratie van het priesterkoor en het orgel zijn oorspronkelijke functie als kerk hervatten. Wij zijn trots hiervan onderdeel te hebben uitgemaakt.

Comments are closed.