Twee westerse kerkvaders terug naar de St. Jan

Het bezoek van kardinaal Hieronymus en bisschop Augustinus aan glasatelier KunstRegie nam een half jaar in beslag. Het glas-in-lood venster, waarop de kerkleraren staan afgebeeld, is afgelopen woensdag teruggeplaatst in de St. Janskathedraal.

Het meest oostelijke venster van de noordelijke zijbeuk, dat in 1875 voor het eerst werd beglaasd, is in maart dit jaar door KunstRegie uit de gevel genomen. Na een grondige schoonmaakbeurt zijn de 20 panelen en 32 modelpanelen in de tracering bovenin het raam, opnieuw verlood. De glazeniers en montagemedewerkers hebben met aandacht, toewijding en vakmanschap de twee kerkvaders verzorgd.

Onderwijl bezochten leden van het bouwteam, dat aan de renovatie van de St. Janskathedraal werkt, de werkplaats in de Vughterstraat. Monumentenwacht, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Gemeente ‘s-Hertogenbosch zagen toe op de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.

Deze week is de restauratie voltooid met een perfecte oplevering en kan KunstRegie met trots terugkijken op de fijne samenwerking met aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. en restauratiearchitectuur BBM B.V.

Comments are closed.